Alexander Frederik Wagemans (“Fred”) is 27 maart 1954 geboren in Den Haag. Hij heeft een tweelingzuster en een jongere broer. Hij groeide op in een eenvoudig milieu en was de eerste in de familie die een gymnasium opleiding voltooide. Hierna (1972-1979) studeerde hij Kunstgeschiedenis en Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na een stage periode (1976) in het Kröller-Muller Museum koos hij voor de kunst van de 20ste eeuw, met name het sovjet-Constructivisme (Alexander Rodchenko) en de Amerikaanse Minimal Art (Carl Andre). Tijdens zijn studie werkte hij voor Stichting Corps de Garde in Groningen, organisator van legendarische kunstfestivals. Hier voerde hij projecten uit voor later internationaal gelouterde kunstenaars als Dan Graham, Michael Asher en Vito Acconci.

Van 1979 tot 1997 volgde Fred Wagemans een wisselend traject van werkzaamheden in de kunstwereld. Hij had strikt kunsthistorische functies als wetenschappelijk medewerker in het Kröller-Müller Museum (1980-1981) en docent Studium Generale aan de Rijksakademie in Amsterdam (1987-1990), hij initieerde zelf tentoonstellingsruimtes zoals A She Space in Rotterdam (1982) en Galerie Den Haag in Den Haag (1985-1987) en hij was werkzaam als (hoofd)conservator in het Bonnefantenmuseum te Maastricht (1982-1984) en het Museum Fodor te Amsterdam (1989-1993). In 1996 realiseerde hij op uitnodiging van Charlottenborg te Kopenhagen een grote tentoonstelling in het kader van Culturele Hoofdstad 1996. Wagemans heeft langs deze weg zijn kennis van kunst op diverse wijze kunnen inzetten. Hij heeft naast de praktische werkzaamheden van selectie en uitvoering ook altijd in lezingen en tekstpublicaties verslag gedaan van zijn inhoudelijke motivatie.

De kunstruimte in Beetsterzwaag is tot op heden zijn platform om kunst te tonen, te verkopen, te verzamelen. Van 1997 tot 2005 combineerde hij dit met een extern adviseurschap bij de SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) te Amsterdam. Ook was hij tot 2008 lid van het vetting committee 20ste-eeuwse kunst van TEFAF Maastricht.

copyright 2016 | colofon