Jan Loman

1918 28 februari geboren te Bolsward 1922-1937 Gorredijk 1935 Bezoek aan Gemeentemuseum Den Haag 1937-1941 Studie Geodesie aan de Technische Hogeschool, Delft 1941-1945 Leeuwarden, onderduiker 1945-1949 Nederlands Indië, werkzaam bij het Kadaster 1948 Trouwt met Sophie Selma 1949-1958 Arnhem, werkzaam bij het Kadaster 1958 Haren, werkt in Groningen bij het Kadaster 1959 Tentoonstellingen kunstzaal Binsbergen, Arnhem, opening door Ruloff Manuputty 1959/1960 tentoonstellingen kunstzaal De Mangelgang, Groningen 1959 Oprichting kunstenaarsgroep NU, Groningen 1962 Tentoonstelling kunstzaal de Mangelgang, Groningen 1962 Tentoonstellingen galerie De Blauwe Hand, Harlingen, met Ruloff Manuputty en Henri de Wolf 1963-2006 Beetsterzwaag, werkt tot 1981 in Leeuwarden bij het Kadaster 1963-1965 Organiseert tentoonstellingen BVVRT 23 in Beetsterzwaag 1963-2005 Tentoonstellingen in Groningen, Harlingen, Leeuwarden, Ezinge, Leeuwarden, Drachten, Elsloo, Delft, Schiermonnikoog, Arnhem, Amstelveen, Woudrichem, Beetsterzwaag 1992 Oprichting Stichting Paerdemarct Fundatie 1997 Overlijden echtgenote 1998 Eerste tentoonstelling in kunstruimte Wagemans 2006 Overlijdt 12 november

copyright 2016 | colofon